Plen

Plen

Plenen blir behandlet som en monokultur, til tross for at det vokser forskjellige gressarter på den. En god plen skal vokse i ganske komprimert jord, som oppnås ved spesielle behandlinger. Riktignok vil gresset vokse godt i løs jord, men kan ikke gå videre, mye mindre klipp med verktøyene. Å gå på en slik plen ødelegger plantene alvorlig, men plenen er der for det, å gå på den, gå, å løpe. Så den må ha en ganske hard overflate, at den ikke ville bli ødelagt. øverste, det komprimerte jordlaget må imidlertid ikke være for tett, for gressene ville lide av oksygenmangel. Optimal grad av komprimering, slik at du kan gå på dette grønne teppet uten å legge igjen spor, oppnås ved å rulle den med en rull med bredden 1 m og masse 125 kg. Det er også verdt å legge til, at du bare kan gå på plenen etter regnet, når den er tilstrekkelig tørr.