Opprinnelsen til dyrkede varianter

Opprinnelsen til dyrkede varianter

Avlingene som ligger i mennesker har blitt etablert over hele verden. Ønsker å bestemme opprinnelsen til en avling, du må finne området, der dens forfedre finnes i naturen.
Når begynte disse forholdene å bli undersøkt, viste seg, at mange viltvoksende arter som utgjør startformen for nå dyrkede planter, forekommer bare i visse regioner på kloden. Dette er fjellområder med subtropiske og ekvatoriale regioner. På grunn av det spesifikke terrenget og klimatiske forhold dukket det opp forskjellige varianter av planter innenfor arten der, som ga mennesket muligheten til å velge den mest passende sorten for ham, derfor ble de første større plantedyrkingsområdene etablert i disse regionene. Disse områdene kalles plantesentre eller sentre for plantediversitet. Mennesket har overført avlinger fra disse regionene til andre deler av verden på forskjellige måter. Det ble tilrettelagt av folkevandringen, utvikling av jordbearbeiding, utvidelse av kommersielle forhold og suksess innen planteforedling.

tmp7ce-1