Helårsdyrking – Inspekt

Høstavlinger i rammer krever spesiell forsiktighet, spesielt hvis plantene blir sådd eller plantet på varme sommer- eller høstdager. Vinduene skal da skygges i løpet av de første dagene, og så …

Hevet seng

forhøyet toppHevet seng: a - et lag med grener og lemmer (25 cm), b - dobbeltlag torv, c - planterester (20 cm), d - et lag med halvnedbrutt gjødsel eller kompost (15 cm),

Legge en avling

Legge en avling

Etter å ha lært rotasjonsreglene og tatt hensyn til kravene til plantene vi er interessert i, vi kan regne ut rekkefølgen på dyrking av planter på enkeltsenger. For dette bør du:
1) określić przynależność do poszczególnych grup wszystkich gatunków

Avling i biodynamiske avlinger

Avling i biodynamiske avlinger

Å lære om prinsippene for vekst og rotasjon, og bruk dem så å si praktisk, variasjon er nødvendig, omfattende informasjon. De viktigste nyttige delene av grønnsaksplanter er røttene, Uście, …