Rå kaliumsalter

Rå kaliumsalter

Det er ingen kaliummangel i de tunge jordene i Sentral-Europa. Disse jordene stammer fra forvitring av feltspat, miki i hornblendy, derfor inneholder de mye av dette elementet, som kan gjøres tilgjengelig for planter ved passende dyrkningsbehandlinger. På eksemplet med feltspat, som inneholder 17% K2O, 18% Al2O3 i 64—65% SiO2, kan bli sett, hva er reservene. Til tross for dette, i hageavlinger, lider planter veldig ofte av kaliummangel, spesielt der, hvor gjødsel sjelden blir gjødslet og nesten ingen flytende gjødsel brukes (1 m3 storfegjødsel inneholder ca. 15 kg kalium). I hagen kan denne mangelen lett korrigeres ved å bruke kaliumrik treaske, som tilsettes komposten eller spres over jordoverflaten.

I kommersiell hagebruk brukes klorfri kalimagnesi, som inkluderer 28% kalium og 9% magnezu w formie siarczanowej. Kalimagnezja nie jest obecnie produkowana w Polsce, og en gjødsel med lignende effekt er kaliumsulfat som inneholder ca. 50% K2O. Den mest økonomiske måten å bruke denne gjødselen på er å legge den til komposthaugen, der den blir til en form som er lett fordøyelig for planter. Du bør ikke legge til mer enn 10 kg i 1 m3 kompostu. Større doser kan forstyrre prosessene for nedbrytning av organisk materiale.