Organiske gjødselblandinger

Organiske gjødselblandinger

Gjødsel og stoffer beskrevet ovenfor selges sjelden i en ensartet og ren form. De selges oftere i form av blandinger. Sammensetningen deres ble utviklet på grunnlag av mange års forskning; Dette er for å gi jordorganismer organiske materialer i riktig proporsjoner, som bidrar til utviklingen av en biologisk sunn jord. Oppmerksomhet trekkes her til det riktige forholdet mellom makronæringsstoffer, så vel som de spesifikke egenskapene til organiske materialer. For eksempel Oscoma Organic Fertilizer Blend – oprócz azotu, fosfor og en liten mengde kalium - inneholder mange verdifulle mikronæringsstoffer i organiske forbindelser. Produsenter prøver å lage gjødsel som er rask og langsomtvirkende, avhengig av graden av sliping av råmaterialet. Det ble påpekt når vi diskuterte måltidet og hornflis. Vanligvis kan en ganske langsom løpet av forskjellige jordprosesser akselereres av disse blandingene, f.eks.. nedbrytingsprosess for organisk materiale. På 1 m3 kompost skal gis 5 – 10 kg av blandingen, dekk deretter prismen med en presenning og la den stå i to, tre uker. Handlingen til et slikt substrat er mye sterkere, men det varer ikke lenge.