BETEGNELSE AV JORDVERK

Før du starter jordarbeid i et gitt område, er det nødvendig å merke området for fremtidige utgravninger og fyllinger, betegnelse på karakteristiske punkter og spesifikasjon av de utformede ordinatene. Karakteristiske steder er preget av plassering av innsatser som definerer situasjonen, designhøyde osv.. Hvis staven markerer et punkt nederst i grøften eller gir andre viktige feltmarkeringer, så blir en annen kalt vitnet plassert ved siden av ham, vanligvis med tilstrekkelig glatt overflate, som de nødvendige merkingene er gitt på (ordinater, avstander, bakker etc.). På grunn av den nødvendige synligheten av alle markeringer i feltet, er de malt hvite. Betegnelsene knyttet til verkene kan endres sammen med fremdriften av verkene.