BESKYTTELSE AV DET VAKRE JORDLAGET, del 2

Kjøretøy skal ikke få kjøre på toppens overflater. Lagrenes overflate skal beskyttes mot ugressinfeksjon i løpet av lagringsperioden.

Fruktbare jordlagringsområder bør markeres på steder som ikke er så langt fra arbeidsstedet, men ikke påvirket av høydeforandringer. Unngå å plassere peler i nærheten av utgravninger eller bakkekantene, som kan true dem med et ras.

Hvis det er gressletter med god kvalitet på terrenget til jordarbeid, den bør fjernes hvis det er mulig å bruke den. Før gresset fjernes, bør gresset kuttes så lavt som mulig. Det er best å flytte torvet og plassere det friskt, uten periodisk lagring, som er arbeidskrevende og kan forårsake tørking eller krølling. Torvet kan fjernes og lagres sammenrullet eller i firkantede paneler på siden 30 eller 40 cm. Torvet legges flatt i hauger med et titalls lag med gress til gresset, Lagringsperioden kan ikke være for lang og bør ikke overstige noen få til flere dager, avhengig av værforhold. De ugunstigste lagringsforholdene er høye lufttemperaturer og høy luftfuktighet.