SPILLKURSER OG OVERFLATER

Felt for spill lages i områder som er utpekt kun for sportsformål, på skoleplassen, i åpne grøntområder og steder, som er egnet for dette formålet. Åpne områder, som plasseres på, spesifikke krav er satt for å muliggjøre konstruksjon og riktig bruk av spillefeltene. Landoverflaten skal være flat og plan med, muligheten for drenering av overflate og grunnvann. Bakken skal være fast (mineral) og gjennomtrengelig, med grunnvannsnivået under 70 cm. God sollys og vindbrudd kreves. Området bør forsynes med vann.
Det er to typer spill: sport og underholdning. De mest populære sportsspillene er blant oss: Fotball, basketball, volleyball, tennis, håndball, og mindre populær - rugby og felthockey. Underholdningsspill inkluderer: komet (badminton), bowling, brikett, minigolf, ringo (dekk tennis).

Når du konstruerer spillefeltene, må de grunnleggende dimensjonene respekteres, merking og gi nødvendig utstyr.

dimensjoner-pitches

Fornøyelseslekens felt er preget av liten størrelse og enkelt utstyr. I tillegg til de ovennevnte spillene inkluderer disse typer spill volleyball og basketball som spilles på mindre baner og bordtennis (hage) på faste betongbord (lavere for unge mennesker) og sjakk (hage) spilt på sjakkbrett som utgjør en del av den firkantede overflaten eller er laget i planene til permanente hagebord. Ganske enkle regler for denne spillgruppen gjør det mulig å spille dem av mennesker i et betydelig aldersspenn.