Landskap av landet

I hvert prosjekt beholdes den eksisterende konfigurasjonen (skulpturer) terrenget. Dette er ikke alltid mulig, fordi det ofte er nødvendig å tilpasse den eksisterende topografien til det romlige og kunstneriske konseptet til prosjektet. Desto vanskeligere er det å opprettholde den eksisterende overflatekonfigurasjonen, jo rikere programmet til objektet under konstruksjon og jo rikere lettelsen av et gitt område. Nødvendige endringer innføres ved å senke eller heve ulike deler av området for det fremtidige anlegget. For dette formålet utføres utgravninger visse steder, og fyllinger i andre. Disse verkene kalles jordarbeid. Arbeider knyttet til utførelse av utgravninger for bygninger, dyrt, grunnlag for elementer av hagearkitektur, etc.. ofte ikke inkludert i jordarbeid.
Endringer i topografien er designet med tanke på plastiske og komposisjonsverdier, med tanke på, at jordarbeidet skal føre til romlig og plastisk berikelse av objektet. Som et resultat av byggingen av fyllinger kan det opprettes dominerende åser, synspunkter, terrasser, bakker og vegger, ake og skiløyper, sightseeing dekker, vindtett, akustisk, etc.. Utgravning utføres ofte for dannelse, utvide eller utdype vannmagasiner. Forekomsten av høydeforskjeller bidrar alltid til en bedre visning av den dekorative verdien av forskjellige plantearrangementer.