FORBEREDELSE AV STED FOR JORDVERK, del 2

Under flater med flate overflater skal den ikke stå for komprimert (ugjennomtrengelig) bakken, fordi regnvann kan vedvare lenge på disse stedene, og dette kan igjen hindre normal utvikling av vegetasjon. For mye komprimert jord og forskjellige ugjennomtrengelige lag i undergrunnen kan forhindre kapillær siv av grunnvann.

På utgravningsstedene er det nødvendig å fjerne forurensninger fra laget av fruktbar jord som skal beskyttes og sikres, samt alle hindringer., slik som gamle fundamenter, venstre stolper, stammer på fjernede trær, som kan hindre kjøretøyets bevegelse og betjeningen av utstyret eller kan skade dem.

Alle typer kabler og installasjoner plassert på grunne dybder krever ekstremt nøye beskyttelse på stedet. Stedene der disse enhetene forekommer, bør være forsvarlig sikret og merket.

Trevegetasjon som forekommer i et gitt område, som skal oppbevares, den skal også beskyttes mot mekanisk skade. Trestammer skal dekkes med halm eller en myk klut, deretter planker og bundet med ledning. Innpakning av trestammer bare med stråmatter beskytter dem ikke mot mekanisk skade. Overhengende grener under høyden på utstyr og kjøretøy som beveger seg, bør løftes, om mulig, ved å binde eller støtte. Fjerning av slike grener forvrenger ofte treets krone og bør ikke tillates.