FORBEREDELSE AV STEDER FOR JORDVERK, del 1

Grønne områder ligger i områder, som til de blir overlevert, kan brukes på forskjellige måter. Bare i noen få tilfeller har disse områdene naturlig, uskadet og forurenset jord, hva som kjennetegner landbruks- eller hagebrukeavlinger. Imidlertid fører måten de brukes til de blir satt i konstruksjon ofte til forurensning eller skade på jorden. Ofte er deponier utpekt for grønne områder, lager, og til og med deponier. Utarbeidelsen av slike steder for jordarbeid avhenger av dette, om utgravninger eller fyllinger vil bli utført på et gitt sted. For eksempel er det ikke tillatt å lage fyllinger på steder med den utformede grunnmuren til bygninger eller elementer av hagearkitektur, hvis det er tykke lag med jord, løse eller litt sammenhengende materialer, f.eks.. torvmyrer eller deponier. På disse stedene kan bosetningen av fyllingen være ganske stor, langvarig og kan skade strukturen. Klargjøring av slike områder for jordarbeid avhenger av planlagt utvikling, vanligvis må imidlertid slike materialer fjernes.
På steder som er beregnet på dyrking av planter, bør det ikke være noen materialer under laget av dekket jord, som ville hindre normal plantevekst. For eksempel å la det gamle ugjennomtrengelige fortauet være på plass på en lav dybde, hvor plenen skal etableres, det har alltid en negativ innvirkning på utseendet.