Elementer av verktøy

Elementene i verktøyene er kabler og installasjoner plassert under bakken. Dette er vannrør, kloakk, elektrisk, telekommunikasjon, gass, oppvarming og drenering. Noen av disse kablene kan være i området som er gitt til enheten. Deres plassering skal vises på lagerplanene, og fungerer som geodetiske baser for utviklingen av prosjektet og på de tekniske designene til anlegget.. Andre våpen kan være designet, det skal lages og skal også presenteres tydelig på det tekniske prosjektet. Projiserte nettverk, f.eks.. elektrisk, de kan være grener av eksisterende nettverk. Noen eksisterende installasjoner, mp. transitt vannrør, kan ikke brukes til å trene det lokale vannforsyningsnettet. Beslutninger i denne forbindelse tas av ansatte av disse spesialitetene; de er også betrodd utarbeidelse av installasjonsdesign.

For gartneren av grønne områder- å vite hvor kablene går er veldig viktig. Under jordarbeid, spesielt når du endrer høyden på terrenget, det kan være fare for ødeleggelse eller skade på kabelen. Høyspentkabler kan sette livet til arbeidere som utfører arbeidene i fare. Av disse grunner er det nødvendig med presis merking av disse stedene under arbeidene.