Lekeplassoverflater

De avgjørende forholdene for å velge en overflate for en bestemt type spill er:
- sikkerhet i fall (glatthet kreves, fleksibilitet, og til og med mykhet),
- muligheten for plutselige endringer i hastighet og retning (høy vedheft kreves)
- muligheten for å sprette eller rulle ballen (glatthet kreves, hardhet).

Videre kreves overflaten på spillefeltene:
- motstand mot intensiv bruk,
- mulighet for bruk uavhengig av værforhold,
- holdbarhet,
- lave kostnader for konstruksjon og vedlikehold.

Disse forholdene er vanskelige å oppfylle i forhold til banen bare for ett spill, og desto mer er det umulig å lage en overflate som oppfyller kravene til forskjellige spill., og derfor universell. Påførte gressflater, grunnvann (peanøtter), forskjellige typer harde og spesielle, dvs. hovedsakelig laget av plast, har veldig forskjellige egenskaper og tilsvarer i annen grad de ovennevnte kokere.