Forberedende arbeid

Objekter med lite grøntområde kan bygges ved hjelp av de tekniske fasilitetene som finnes i en gitt virksomhet, rom, lager, etc.. Større anlegg krever imidlertid riktig organisering av byggeplassen som består av:
— tymczasowym ogrodzeniu terenu składowania materiałów, bruks- og administrative lokaler,
— ustawieniu lub wybudowaniu tymczasowych pomieszczeń na maszyny, enheter, lite verksted m.m.,
— ustawieniu lub wybudowaniu pomieszczeń dla pracowników,.
— wykonaniu tymczasowej instalacji wodociągowej, elektrisitet;
— wykonaniu niezbędnych urządzeń sanitarnych.

Romstørrelser kan variere. Det er små områder for arbeid, ikke så langt fra hovedbasene, lager, etc.. det er vanligvis tilstrekkelig å sette opp spesielle transportable brakker, fungerer som rom for ansatte, verktøymagasin etc..
Den utviklede byggeplassen kan brukes av ledelsen til å gjennomføre andre byggeplasser. Dette er viktig med tanke på dette, at kostnaden for å sette opp byggeplassen bæres av entreprenøren.
Metoden for byggeplassutvikling skal være i samsvar med arbeidsmiljøforskriftene.

Rektor er forpliktet til å gi entreprenøren byggeplassen av størrelsen og tilstanden som muliggjør igangsetting og utførelse av de betrodd arbeidene. Datoen for overlevering av bygg er angitt i kontrakten. Landet kan være delvis donert, hvis det er fastsatt i kontrakten. Før arbeidet påbegynnes, er rektor forpliktet til å utføre følgende aktiviteter for egen regning:
— wyznaczyć w terenie w uzgodnionym terminie w sposób trwały główne linie pomiarowe, objekt akser, byggelinjer, nødvendige høyder osv.,
— założyć i zabezpieczyć na potrzeby wykonawcy stałe punkty niwelacyjne (repery).

I tillegg plikter byggherren å gi entreprenøren en landutviklingsplan, dvs. underjordiske enheter plassert i dette området, som for eksempel: vannrør, kloakk, elektrisk osv..

Før utøvende arbeid begynner, er det nødvendig å definere oppgaver og ansvar og deres inndeling mellom individuelle arbeidere. For dette formålet, før lederen begynner, bør lederen gjøre personalet kjent med anleggets utforming, diskutere typen og omfanget av verkene, nåværende frister osv.. Byggelederen er ansvarlig for delingen og løpet av utførte arbeider. I henhold til denne divisjonen skal alle ansatte da få detaljerte instruksjoner, samt bør kontrolleres, hvis det betrodd arbeidet utføres riktig.
Før arbeidets påbegynnelse er anleggsleder forpliktet til å forsikre seg om det, at det på et synlig sted ved inngangen til byggeplassen er et informasjonstavle med nødvendig informasjon på byggeplassen, bestemt av de relevante forskriftene.