torv

torv

De siste tiårene har forbruket av torv økt betydelig, ikke bare i blomsteroppdrett for tilberedning av hagejord, men også i husholdninger. Żeby móc lepiej ocenić

Rå kaliumsalter

Rå kaliumsalter

Det er ingen kaliummangel i de tunge jordene i Sentral-Europa. Disse jordene stammer fra forvitring av feltspat, miki i hornblendy, derfor inneholder de mye av dette elementet, som du kan dele for …

Fosforyty

Fosforyty

Fosfater forekommer i jorda i en mer eller mindre løselig form. Hvis fosfatinnholdet, f.eks.. i sandjord, den er liten eller de er for tett tilkoblet, f.eks.. med overflødig kalsium …

Alge kalk

Alge kalk

På den franske Atlanterhavskysten, i Bretagne og Normandie, store kalksteinrev har dannet seg i løpet av årtusener. De ble opprettet fra thallus av rødalgen Lithotamnium calcareum, overmettet med kalsiumforbindelser, w wodzie

Basaltmel

Basaltmel

Når begynte granittmel å brukes i hagebruk, gnejsu, porfiru, dolomitt, marmel og gips, de ble interessert i deres kjemiske sammensetning. Det gjaldt hovedsakelig myr og gips. Marl lett …

Leirmineraler

Leirmineraler

Kapittelet om jord diskuterer prosessen med bergforvitring frem til dannelsen av silikater, oksider og oppløselige salter. Sekundære leirmineraler dannes av disse grunnleggende komponentene, som kaolinitt, illit i …