De oorsprong van gecultiveerde variëteiten

De oorsprong van gecultiveerde variëteiten

De gewassen die inherent zijn aan de mens, hebben zich over de hele wereld gevestigd. De oorsprong van een gewas willen achterhalen, je moet het gebied vinden, waar zijn voorouders in het wild worden gevonden.
Wanneer begonnen deze relaties te worden onderzocht?, bleek, dat talrijke in het wild groeiende soorten die de uitgangsvorm van momenteel gekweekte planten vormen, alleen in bepaalde delen van de wereld voorkomen. Dit zijn bergachtige gebieden van subtropen en equatoriale streken. Vanwege het specifieke terrein en de klimatologische omstandigheden kwamen daar verschillende soorten planten binnen de soort naar voren, waardoor de mens de gelegenheid kreeg om de meest geschikte variëteit voor hem te kiezen, daarom werden in deze streken de eerste grotere plantenteeltgebieden aangelegd. Deze gebieden worden plantengenencentra of centra van plantendiversiteit genoemd. De mens heeft op verschillende manieren gewassen uit deze regio's overgebracht naar andere delen van de wereld. Het werd mogelijk gemaakt door de migraties van de bevolking, ontwikkeling van grondbewerking, uitbouw van commerciële relaties en succes op het gebied van plantenveredeling.

tmp7ce-1