Ruwe kaliumzouten

Ruwe kaliumzouten

W ciężkich glebach środkowej Europy nie występują niedobory potasu. Gleby te powstały z wietrzenia skaleni, miki i hornblendy, toteż zawierają dużo tego pierwiastka, die door geschikte teeltbehandelingen beschikbaar kunnen worden gemaakt voor planten. Op het voorbeeld van veldspaat, die bevat 17% K2O, 18% Al2O3 i 64-65% SiO2, kan gezien worden, wat zijn zijn reserves. Desondanks hebben planten in tuinbouwgewassen vaak last van kaliumgebrek, vooral daar, waar mest zelden wordt bemest en bijna geen vloeibare mest wordt gebruikt (1 m3 rundermest bevat ca. 15 kg kalium). In de tuin kan dit tekort eenvoudig worden verholpen door kaliumrijke houtas te gebruiken, który dodaje się do kompostu lub rozsypuje po powierzchni gleby.

W ogrodnictwie towarowym używa się bezchlorowej kalimagnezji, która zawiera 28% potasu i 9% magnezu w formie siarczanowej. Kalimagnezja nie jest obecnie produkowana w Polsce, a nawozem o podobnym działaniu jest siarczan potasowy zawierający około 50% K2O. Najekonomiczniejszym sposobem stosowania tego nawozu jest dodawanie go do pryzmy kompostowej, w której przechodzi on w formę łatwo przyswajalną dla roślin. Nie powinno się dodawać więcej niż 10 kg binnen 1 m3 kompostu. Hogere doses kunnen de afbraakprocessen van organisch materiaal verstoren.