VOORBEREIDING VAN DE SITE VOOR AARDEWERKEN, deel 1

Groene gebieden zijn gesitueerd in gebieden, die totdat ze worden overgedragen, kan op verschillende manieren worden gebruikt. Slechts in enkele gevallen hebben deze gebieden natuurlijke, onbeschadigde en niet-verontreinigde grond, wat kenmerkt land- of tuinbouwgewassen. Meestal leidt de manier waarop ze worden gebruikt totdat ze in de bouw worden geplaatst, echter tot vervuiling of schade aan de bodem. Vaak worden stortplaatsen aangewezen als groene zone, magazijnen, en zelfs stortplaatsen. De voorbereiding van dergelijke locaties voor grondwerken hangt hiervan af, of er op een bepaalde plaats opgravingen of ophogingen zullen worden uitgevoerd. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan ​​om op plaatsen van de ontworpen fundering van gebouwen of elementen van tuinarchitectuur ophogingen te maken, als er dikke grondlagen zijn, losse of licht samenhangende materialen, bijv.. veengebieden of stortplaatsen. Op deze plaatsen kan de afwikkeling van de dijk behoorlijk groot zijn, langdurig en kan de structuur beschadigen. De voorbereiding van dergelijke gebieden voor grondwerken is afhankelijk van de geplande ontwikkeling, gewoonlijk moeten dergelijke materialen echter worden verwijderd.
Op plaatsen die bedoeld zijn voor de teelt van planten, mogen zich geen materialen onder de laag bedekte aarde bevinden, wat de normale plantengroei zou belemmeren. Bijvoorbeeld door de oude ondoordringbare bestrating op een ondiepe diepte op zijn plaats te laten, waar het gazon moet worden aangelegd, het heeft altijd een negatieve invloed op het uiterlijk.