Landscaping van het land

Bij elk project blijft de bestaande configuratie behouden (beeldhouwwerken) het terrein. Dit is niet altijd mogelijk, omdat het vaak nodig is om de bestaande topografie aan te passen aan het ruimtelijke en artistieke concept van het project. Het behouden van de bestaande oppervlakteconfiguratie is des te moeilijker, hoe rijker het programma van het object in aanbouw en hoe rijker het reliëf van een bepaald gebied. Noodzakelijke veranderingen worden aangebracht door het verlagen of verhogen van verschillende delen van het gebied van de toekomstige faciliteit. Hiervoor worden op bepaalde plaatsen opgravingen uitgevoerd, en taluds in andere. Deze werken worden grondwerken genoemd. Werken met betrekking tot de uitvoering van opgravingen voor gebouwen, duur, fundamenten van elementen van tuinarchitectuur, enz.. vaak niet opgenomen in grondwerken.
Veranderingen in de topografie worden ontworpen rekening houdend met hun plastische en compositorische waarden, rekening houdend met, dat de grondwerken moeten leiden tot de ruimtelijke en plastische verrijking van het object. Door de aanleg van taluds kunnen dominante heuvels ontstaan, gezichtspunten, terrassen, hellingen en muren, rodelbaan en skipistes, bezienswaardigheden omslagen, winddicht, akoestisch, etc.. Opgravingen worden vaak uitgevoerd om te worden gevormd, het vergroten of verdiepen van waterreservoirs. Het optreden van hoogteverschillen is altijd bevorderlijk voor een betere weergave van de sierwaarde van verschillende plantarrangementen.