Hardcourt oppervlakken

Harde ondergronden, vooral niet verrijkt, dus grind en steenslag, ze zijn gemaakt voor games en hebben zeer vergelijkbare uiterlijke eigenschappen als grondoppervlakken. Ze presteren beter dan ze met een gemakkelijkere opname en afvoer van overtollig regenwater. De oppervlaktelaag van deze verhardingen mag niet bestaan ​​uit scherpe aggregaten, zoals steenslag en wiggen, snijwonden veroorzaken, in vallen. Daarom zijn natuurlijke aggregaten beter voor dit doel, als grind en zand gesorteerd. Stofferende materialen moeten ook worden vermeden, zoals kleizand en aggregaten gemaakt van gemakkelijk draagbare stenen. Granulaatkorrels gemaakt van klinkerstenen worden gebruikt om de toplaag van tennisbanen te bouwen, die de karakteristieke kleur geven.

Betonnen straatstenen kunnen worden gebruikt voor sommige amusementsspellen. De platen moeten van goede kwaliteit zijn met een vlak en glad oppervlak en zorgvuldig in één vlak worden gerangschikt zonder uitstekende of neergaande randen.