Groene zone-objecten maken

Het creëren van groenvoorzieningen is complex en langdurig. De complexiteit is er, dat de bouw van een faciliteit veel taken met zich meebrengt, de vervulling hiervan vereist kennis en vaardigheden op verschillende gebieden. Er kunnen vier basisgroepen van vraagstukken worden onderscheiden, welke ontwerpers en aannemers het vaakst ontmoeten. Dit zijn de problemen: natuurlijk, technisch gezien, plastic, sociologisch.

Natuurlijke problemen komen voort uit het feit, dat elk object wordt gecreëerd in de natuurlijke omgeving en voornamelijk wordt gemaakt met behulp van planten. Dus de juiste plaatskeuze is hier belangrijk, dat wil zeggen, de juiste locatie. Het doel is om natuurlijke elementen van de natuurlijke omgeving te beschermen en juist te gebruiken, zoals aarde, vegetatie, water enz.. en zorgen voor de juiste omstandigheden voor de ontwikkeling van de vegetatie en recreatie van de faciliteit. Het beroep van groentuinier vraagt ​​om uitgebreide kennis van de natuur, vooral tijdens de implementatie, daaropvolgend onderhoud en gebruik van de faciliteit.
Technische problemen hebben betrekking op de benodigde uitrusting van bijna elke faciliteit met verschillende technische elementen. Deze omvatten in de eerste plaats watervoorzieningstoestellen, sanitair en elektrisch. Het ontwerp en de fabricage van deze elementen wordt meestal toevertrouwd aan specialisten.

Van hoveniers van groenzones op het gebied van tuinbestrating is een aanzienlijke hoeveelheid kennis en technische vaardigheden vereist, elementen van tuinarchitectuur en uitrusting. Om deze taken te vervullen, is het daarom noodzakelijk om te leren over basisbouwmaterialen,het vermogen om ze toe te passen, aansluiting en onderhoud. Ontwerp en constructie van architectonische elementen, zoals, bijvoorbeeld. tuinpaviljoens en technische gebouwen, zoals, bijvoorbeeld. bruggen, wordt doorgaans toevertrouwd aan specialisten uit deze branches en de betreffende bouwbedrijven.

Bij het creëren van een ruimtelijk en artistiek concept op stedelijke schaal doen zich al artistieke vraagstukken voor met betrekking tot een specifiek object. In deze fase wordt gestreefd naar orde en ruimtelijke ordening door onderlinge buurt te creëren, de verhouding en kwaliteit van verschillende objecten in een bepaald gebied. Een aanzienlijke uitbreiding van artistieke taken vindt plaats tijdens het creëren van een ruimtelijk en artistiek concept van een bepaald object en bij het gedetailleerde ontwerp van verschillende elementen. Dit soort werk, naast de juiste theoretische voorbereiding, vereist uitgebreide praktijkervaring in het gebruik en de verzorging van planten, zonder welke het onmogelijk is om een ​​verbeeldingskracht voor ruimte en tijd te ontwikkelen, dat wil zeggen, het vermogen om verschijnselen te voorspellen die verband houden met plantengroei, veranderingen in lokale omstandigheden, bijv.. aarde en licht. Deze vaardigheden zijn tot op zekere hoogte ook vereist van hoveniers en landschapsarchitecten, omdat het implementeren van verschillende artistieke concepten zonder goed begrip en gevoel niet het gewenste resultaat oplevert. Daarom worden deze vaardigheden van groenwerkers zeer gewaardeerd. Het werk van hun werk en inspanning vormt voor een groot deel de omgeving van mensen; daarom moet het werk van een tuinman en een groentechnicus gekenmerkt worden door orde en cultuur. Slechte kwaliteit van het uitgevoerde werk, verwaarlozing van zorg en onderhoud, algemene slordigheid en vernietiging zijn in tegenspraak met rol en taak, welke groenvoorwerpen dienen te dienen.