Elementen van hulpprogramma's

De elementen van nutsvoorzieningen zijn kabels en installaties die zich onder het grondoppervlak bevinden. Dit zijn waterleidingen, riolering, elektrisch, telecommunicatie, gas-, verwarming en afvoer. Sommige van deze kabels bevinden zich mogelijk in het gebied dat aan het apparaat is toegewezen. Hun locatie moet worden vermeld op de inventarisplannen, die dienen als geodetische basis voor de ontwikkeling van het project en op de technische ontwerpen van de faciliteit.. Er kunnen andere wapens worden ontworpen, dat moet worden gemaakt en moet ook duidelijk worden gepresenteerd op het technische project. Geprojecteerde netwerken, bijv.. elektrisch, het kunnen takken zijn van bestaande netwerken. Enkele bestaande installaties, smp. doorvoer waterleiding, kan niet worden gebruikt om het lokale waterleidingnet te trainen. Beslissingen hieromtrent worden genomen door medewerkers van deze specialismen; ze zijn ook belast met de voorbereiding van installatieontwerpen.

Voor de tuinman van groenvoorzieningen- weten waar de kabels lopen is erg belangrijk. Tijdens grondwerken, vooral bij het veranderen van de hoogte van het terrein, er bestaat kans op vernieling of beschadiging van de kabel. Hoogspanningskabels kunnen het leven van werknemers die de werken uitvoeren in gevaar brengen. Om deze redenen is een nauwkeurige markering van deze plaatsen tijdens de werken noodzakelijk.