Voorbereidend werk

Kleine groenobjecten kunnen worden gebouwd met behulp van de technische faciliteiten die in een bepaald bedrijf aanwezig zijn, kamers, magazijnen, etc.. Grotere faciliteiten vereisen echter een goede organisatie van de bouwplaats die bestaat uit:
— tymczasowym ogrodzeniu terenu składowania materiałów, nutsvoorzieningen en administratieve gebouwen,
— ustawieniu lub wybudowaniu tymczasowych pomieszczeń na maszyny, apparaten, kleine reparatiewerkplaats, enz.,
— ustawieniu lub wybudowaniu pomieszczeń dla pracowników,.
— wykonaniu tymczasowej instalacji wodociągowej, elektriciteit;
— wykonaniu niezbędnych urządzeń sanitarnych.

De afmetingen van de kamers kunnen variëren. Er zijn kleine werkplekken, niet te ver van de belangrijkste bases, magazijnen, etc.. het is meestal voldoende om speciale transporteerbare kazernes op te zetten, dienen als kamers voor medewerkers, gereedschapsmagazine etc..
De ontwikkelde bouwplaats kan door het management worden gebruikt om andere bouwplaatsen uit te voeren. Met het oog hierop is dit belangrijk, dat de kosten voor het opzetten van de bouwplaats voor rekening van de aannemer zijn.
De ontwikkelingsmethode voor de bouwplaats moet voldoen aan de voorschriften voor gezondheid en veiligheid op het werk en brandveiligheid.

De opdrachtgever is verplicht de aannemer de bouwplaats ter beschikking te stellen van de grootte en de staat die de aanvang en uitvoering van de toevertrouwde werken mogelijk maken.. De datum van oplevering van de bouw is vastgelegd in het contract. Het land kan gedeeltelijk worden geschonken, als dit in het contract is bepaald. Opdrachtgever is verplicht voor aanvang van de werkzaamheden de navolgende werkzaamheden voor eigen rekening te verrichten:
— wyznaczyć w terenie w uzgodnionym terminie w sposób trwały główne linie pomiarowe, object assen, rooilijnen, benodigde hoogtes, etc.,
— założyć i zabezpieczyć na potrzeby wykonawcy stałe punkty niwelacyjne (repery).

Daarnaast is de opdrachtgever verplicht om aan de aannemer een grondexploitatieplan te verstrekken, d.w.z. ondergrondse apparaten die zich in dit gebied bevinden, zoals: waterleidingen, riolering, elektrisch, etc..

Voordat met uitvoerende werkzaamheden kan worden begonnen, is het noodzakelijk om taken en verantwoordelijkheden en hun verdeling over individuele werknemers te definiëren. Hiertoe dient de manager, voorafgaand aan de aanvang van de bouwwerkzaamheden, het personeel vertrouwd te maken met het ontwerp van de faciliteit, bespreek het type en de omvang van de werken, huidige deadlines, etc.. De bouwmanager is verantwoordelijk voor de verdeling en het verloop van de uitgevoerde werken. Volgens deze divisie zouden alle medewerkers dan gedetailleerde instructies moeten krijgen, evenals moeten worden gecontroleerd, als het toevertrouwde werk naar behoren wordt uitgevoerd.
Voor aanvang van de werkzaamheden is de facilitair bouwer verantwoordelijk, dat op een zichtbare plaats bij de ingang van de bouwplaats een informatiebord staat met de nodige informatie over de bouwplaats, bepaald door de relevante regelgeving.