turf

turf

In de afgelopen decennia is de consumptie van turf sterk gestegen, niet alleen in de sierteelt voor de bereiding van tuingrond, maar ook in huishoudens. Żeby móc lepiej ocenić

Ruwe kaliumzouten

Ruwe kaliumzouten

Er zijn geen kaliumtekorten in de zware gronden van Midden-Europa. Deze bodems zijn ontstaan ​​door de verwering van veldspaat, miki ik hoornblendy, daarom bevatten ze veel van dit element, który można udostępnić dla

Fosforyty

Fosforyty

Fosfaten komen in min of meer oplosbare vorm in de bodem voor. Als het fosfaatgehalte, bijv.. in zandgrond, het is klein of ze zijn te nauw met elkaar verbonden, bijv.. przy nadmiarze wapnia

Algen kalk

Algen kalk

Aan de Franse Atlantische kust, in Bretagne en Normandië, enorme kalksteenriffen hebben zich in de loop van millennia gevormd. Ze zijn gemaakt van de thallus van de rode alg Lithotamnium calcareum, oververzadigd met calciumverbindingen, w wodzie

Basaltmeel

Basaltmeel

Wanneer werd granietmeel in de tuinbouw gebruikt?, gnejsu, porfiru, dolomiet, mergel en gips, ze raakten geïnteresseerd in hun chemische samenstelling. Het betrof voornamelijk mergel en gips. Margiel łatwo

Kleimineralen

Kleimineralen

Het hoofdstuk over bodem behandelt het proces van rotsverwering tot aan de vorming van silicaten, oxiden en oplosbare zouten. Uit deze basiscomponenten worden secundaire kleimineralen gevormd, als kaoliniet, illit i