Elementen van hulpprogramma's

De elementen van nutsvoorzieningen zijn kabels en installaties die zich onder het grondoppervlak bevinden. Dit zijn waterleidingen, riolering, elektrisch, telecommunicatie, gas-, verwarming en afvoer. Sommige van deze kabels bevinden zich mogelijk in het gebied dat aan het apparaat is toegewezen. Ich położenie powinno być uwidocznione na planach inwentaryzacyjnych .służących jakoLees verder