Tæknilegt verkefni

Tæknihönnunin er þróuð á grundvelli samþykktra tæknilegra og efnahagslegra forsendna og nauðsynlegra jarðfræðilegra áætlana.
Markmið þróaðrar tæknihönnunar er að skilgreina í smáatriðum þau verkefni og þætti sem settir eru fram í forsendum. Tæknihönnunin samanstendur af myndrænum hluta og kostnaðaráætlun.
Grafíski hlutinn inniheldur venjulega stefnumörkun sem sýnir stöðu hlutarins á bakgrunni á kvarða 1 :1000 eða 1 : 5000 og grunntafla sem sýnir núverandi og hannaða þætti í mælikvarða 1 : 250 eða 1 : 500. Nauðsynlegar merkingar á hinum ýmsu þáttum eru gefnar á grunnborðinu, vegalengdir, hæðarvígslur o.s.frv..

Til að bæta læsileika ýmissa þátta eru viðbótartöflur útbúnar á mælikvarða grunnborðs, varðandi t.d.. aðeins landslag og jarðvinnu, vegaskipulag eða plöntuþættir. Til þess að sjá betur fyrir og útskýra smáatriðin í smíðinni, tengja, eða skiptingu rósareininga, viðbótarteikningar eru þróaðar í stærri skala eins og 1 : 50 gera 1:1, og stundum jafnvel stækkað 2 : 1, kallaðar vinnuteikningar. Á vinnuteikningunum eru hönnuðu þættirnir einnig sýndir í hliðarsýn, og stundum á köflum.

Lýsandi hluti er nauðsynleg viðbót við grafíska hluta tæknihönnunarinnar; felur í sér þessa skilmála og gögn, sem ekki er hægt að tjá á myndrænan hátt. Venjulega eru slík gögn þar, hvernig: lýsing á þáttum náttúrulegs umhverfis (mold, vatn, gróður, veðurfar), réttlæting á þeim lausnum sem teknar voru upp, lýsing á fyrirhuguðum tækjum o.s.frv., og tæknileg vísbending varðandi útfærslu og verndun hönnuðra þátta.

Kostnaðaráætlunin inniheldur nákvæman útreikning á kostnaði við framkvæmd fjárfestingarverkefna, sundurliðað í launakostnað, efni og búnaður. Verðmat er byggt á gildandi verðskrám. Kostnaðaráætlun samanstendur af. eftirfarandi hlutum:
— karty tytułowej (nafn hlutarins, Höfundur, byggingarkostnaður, undirskriftir samþykkja);
— wykaz cenników i obowiązujących aktów prawnych, þjóna sem grunnur námsins;
— pozycji kosztorysowych określających koszt wykonania poszczególnych robót;
— tabeli elementów scalonych zawierającej koszty wyodrębnionych grup robót;
— przedmiaru robót określającego ich wielkości;
— wykazu materiałów.

Skipta má kostnaðaráætlun í hluta sem samsvarar hópum verka, eins og til dæmis. jarð- og vegagerðir. Ítarleg kostnaðaráætlun er nauðsynleg fyrir upphaf byggingarframkvæmda og uppgjör þeirra.