Kasvillisuus ja aseiden osat

Vihreän alueen kehityksen ja sen kasvillisuuden välillä on suhteita, jotka ovat erittäin tärkeitä ammatillisen käytännön kannalta. Vaikutus on kaksisuuntainen. Esimerkkejä joidenkin puulajien juurien hyökkäyksestä moniin maanalaisiin laitteisiin ja laitteistoihin on ollut tiedossa jo kauan; mutta joidenkin laitosten kielteinen vaikutus tunnetaan myös, erityisesti kaukolämpö, ympäröivälle kasvillisuudelle.

Silloin tapahtuu puukasvillisuuden suurin vahinko ja tuho, kun lähellä, kaapeleita lasketaan tai kanavia rakennetaan puiden läheisyyteen. Tällaisissa tilanteissa tapahtuu risteys 20-40% juuret. Sitten puun fysiologiset prosessit ovat järkyttyneitä, johtuu rajoitetusta veden ja ravinteiden saannista. Sillä on huonompi vaikutus puuhun, jos tällainen louhinta tehdään kesällä, kun puun on jo vaikea saada tarpeeksi vettä. Tilanteen heikkeneminen aiheuttaa maaperän merkittävän kuivumisen lisäämällä haihtumispintaa. Tämäntyyppisen työn pitkäaikainen suorittaminen voi johtaa puun nopeaan taaksepäin. Suurimmat menetykset kaupunkien ja asuinalueiden metsäpuistossa havaitaan kaukolämpöjohtojen ajamisen jälkeen, yleensä metsäisten tietovaltimoiden varrella.

Nämä haitalliset seuraukset voidaan estää;
- pitää kaapeleiden etäisyys vähintään puun kruunun kantamaa lyhyempänä;
- kastella ja lannoittaa puuta töiden aikana, siinä osassa, johon kaivaus ei vaikuta;
- oikea juurien leikkaus ja asianmukainen haavanhoito;
- viedään maaperän substraattia kaivoksen puolelta alustaan, mikä helpottaa juurien uudistumista louhinnan täyttämisen jälkeen;
- puun asianmukainen hoito ajanjakson aikana 3 – 5 vuotta töiden valmistumisen jälkeen.

Juurijärjestelmän aggressiosta johtuvat uhat infrastruktuurin eri osille koostuvat pääasiassa juurien tunkeutumisesta pienihalkaisisiin viemäriputkiin tai viemäriputkien verkkoon.. Juuret pääsevät näiden linjojen sisään vuotavien nivelten ja halkeamien kautta. Toisinaan murtuma voi johtua kanavan lähellä kasvavan juuren paineesta. Johtojen halkeamat, erityisesti betonista ja keraamisista putkista, ne ovat hyvin yleisiä riittämättömästi vakautuneella maalla (asettuminen) tai huolimattomasti maahan asetetut kaapelit. Juuret kasvavat hyvin voimakkaasti ja myötävaikuttavat kanavan sulkemiseen. Tämän tyyppisten vahinkojen poistaminen ei yleensä ole mahdollista ilman, tietyn osan kaapelista. Poppelit ovat puiden joukossa, joilla on suuret mahdollisuudet kasvaa langoiksi, pajupuut, kloonit ja lehmat.
Tämän tyyppistä riskiä voidaan rajoittaa muun muassa pitämällä sallitut istutusetäisyydet erilaisista kaapeleista ja käyttämällä kaapeleille sopivia materiaaleja ja noudattamalla asianmukaista valmistusta..