Apuohjelmien elementit

Apuohjelmien elementit ovat kaapelit ja asennukset, jotka sijaitsevat maanpinnan alla. Nämä ovat vesiputkia, viemäröinti, sähköinen, televiestintä, kaasu, lämmitys ja viemäröinti. Jotkut näistä kaapeleista voivat olla laitteelle annetulla alueella. Niiden sijainti on ilmoitettava inventaariosuunnitelmissa, jotka ovat geodeettisia perustoja hankkeen kehittämiselle ja laitoksen teknisille suunnitelmille.. Muita aseita voidaan suunnitella, se on tehtävä ja se on myös esitettävä selkeästi teknisessä projektissa. Projisoidut verkot, esimerkiksi.. sähköinen, ne voivat olla olemassa olevien verkkojen haaroja. Jotkut olemassa olevat asennukset, sp. kauttakulkuputki, ei voida käyttää paikallisen vesihuoltoverkon kouluttamiseen. Tältä osin päätökset tekevät näiden erikoisuuksien työntekijät; heille uskotaan myös asennussuunnitelmien valmistelu.

Vihreiden tilojen puutarhurille- kaapeleiden juoksemisen tunteminen on erittäin tärkeää. Maanrakennusten aikana, varsinkin kun maaston korkeutta muutetaan, kaapeli voi vaurioitua tai vahingoittua. Suurjännitekaapelit voivat vaarantaa töitä tekevien työntekijöiden hengen. Näistä syistä näiden paikkojen tarkka merkitseminen työn aikana on välttämätöntä.