Rå kaliumsalte

Rå kaliumsalte

Der er ingen kaliummangler i de tunge jordarter i Centraleuropa. Disse jordarter opstod fra feldspars forvitring, miki i hornblendy, derfor indeholder de meget af dette element, som kan gøres tilgængelige for planter ved passende dyrkningsbehandlinger. På eksemplet med feltspat, som indeholder 17% K2O, 18% Al2O3 i 64—65% SiO2, kan ses, hvad er dets reserver. På trods af dette lider planter i havebrugsafgrøder meget ofte af kaliummangel, især der, hvor gødning sjældent befrugtes, og næsten ingen flydende gødning anvendes (1 m3 kvæggødning indeholder ca. 15 kg kalium). I haven kan denne mangel let afhjælpes ved hjælp af kaliumrig træaske, som tilsættes til komposten eller spredes over jordoverfladen.

I kommerciel havebrug anvendes klorfri kalimagnesi, Som indeholder 28% kalium og 9% magnezu w formie siarczanowej. Kalimagnezja nie jest obecnie produkowana w Polsce, og en gødning med en lignende virkning er kaliumsulfat indeholdende ca. 50% K2O. Den mest økonomiske måde at bruge denne gødning på er at tilføje den til kompostbunken, hvor det bliver til en form, der er let fordøjelig for planter. Du skal ikke tilføje mere end 10 kg i 1 m3 kompostu. Større doser kan forstyrre nedbrydningsprocesserne af organisk materiale.