Teknisk projekt

Det tekniske design er udviklet på baggrund af de godkendte tekniske og økonomiske antagelser og de nødvendige geodetiske planer.
Målet med det udviklede tekniske design er at definere de opgaver og elementer, der er angivet i antagelserne, i detaljer. Det tekniske design består af en grafisk del og et omkostningsestimat.
Den grafiske del indeholder normalt en orienteringsplan, der viser objektets placering i baggrunden på en skala 1 :1000 eller 1 : 5000 og et grundkort, der viser de eksisterende og designede elementer til skalering 1 : 250 eller 1 : 500. De nødvendige markeringer af de forskellige elementer er anført på grundkortet, afstande, højdeordinater osv..

For bedre læsbarhed af forskellige elementer udarbejdes yderligere diagrammer på grundkortets skala, vedrørende f.eks.. kun topografi og jordarbejde, vejlayout eller planteelementer. For bedre synlighed og afklaring af konstruktionsdetaljer, Tilslutning, eller opdeling af rosenelementer, yderligere tegninger er udviklet i større skala som 1 : 50 gør 1:1, og undertiden endda forstørret 2 : 1, kaldes arbejdstegninger. På arbejdstegningerne er de designede elementer også vist i sidebilleder, og nogle gange i sektioner.

Den beskrivende del er et nødvendigt supplement til den grafiske del af det tekniske design; inkluderer disse vilkår og data, som ikke kan udtrykkes grafisk. Normalt er der sådanne data der, hvordan: beskrivelse af elementerne i det naturlige miljø (jord, vand, vegetation, klima), begrundelse for de vedtagne løsninger, beskrivelse af de tilsigtede enheder osv., og et teknologisk tip vedrørende implementering og beskyttelse af de designede elementer.

Omkostningsoverslaget inkluderer en detaljeret beregning af omkostningerne ved udførelse af investeringsarbejder fordelt på lønomkostninger, materialer og udstyr. Gyldige prislister er grundlaget for værdiansættelsen. Omkostningsestimatet består af. følgende dele:
— karty tytułowej (navnet på objektet, Forfatter, byggeomkostninger, godkendere);
— wykaz cenników i obowiązujących aktów prawnych, tjener som grundlag for undersøgelsen;
— pozycji kosztorysowych określających koszt wykonania poszczególnych robót;
— tabeli elementów scalonych zawierającej koszty wyodrębnionych grup robót;
— przedmiaru robót określającego ich wielkości;
— wykazu materiałów.

Omkostningsoverslaget kan opdeles i dele svarende til grupper af værker, som f.eks. jord- og vejarbejder. Et detaljeret omkostningsoverslag er nødvendigt for påbegyndelse af byggeriet og afviklingen heraf.