Landskabspleje af jorden

I hvert projekt bevares den eksisterende konfiguration (skulpturer) terrænet. Dette er ikke altid muligt, fordi det ofte er nødvendigt at tilpasse den eksisterende topografi til projektets rumlige og kunstneriske koncept. Desto vanskeligere er det at vedligeholde den eksisterende overfladekonfiguration, jo rigere programmet for det genstand, der er under opførelse, og jo rigere er lettelsen af ​​et givet område. Nødvendige ændringer indføres ved at sænke eller hæve forskellige dele af det fremtidige anlægs område. Til dette formål udføres udgravninger visse steder, og dæmninger i andre. Disse værker kaldes jordarbejde. Arbejder relateret til udførelse af udgravninger til bygninger, dyrt, grundlaget for elementer af havearkitektur osv.. ofte ikke inkluderet i jordarbejde.
Ændringer i topografien er designet under hensyntagen til deres plastiske og sammensatte værdier, med tanke på, at jordarbejderne skal føre til den geografiske og plastiske berigelse af objektet. Som et resultat af opførelsen af ​​dæmninger kan der oprettes dominerende bakker, synspunkter, terrasser, skråninger og vægge, kælke- og skiløjper, sightseeing dækker, vindtæt, akustisk osv.. Udgravning udføres ofte for dannelse, udvidelse eller uddybning af vandreservoirer. Forekomsten af ​​højdeforskelle bidrager altid til en bedre visning af den dekorative værdi af forskellige plantearrangementer.