Trávník

Trávník

Trávník je považován za monokulturu, navzdory skutečnosti, že na něm rostou různé druhy trávy. Dobrý trávník by měl růst v poměrně zhutněné půdě, čehož je dosaženo speciální úpravou. Je pravda, že tráva bude dobře růst ve volné půdě, ale nelze po nich jít, mnohem méně sekat s jeho nástroji. Chůze po takovém trávníku vážně poškozuje rostliny, přesto je tu trávník, chodit po něm, jít, běžet. Musí tedy mít poměrně tvrdý povrch, že to nebude zničeno. horní, zhutněná vrstva půdy však nesmí být příliš těsná, protože trávy by trpěly nedostatkem kyslíku. Optimální stupeň zhutnění, což vám umožní chodit po tomto zeleném koberci bez zanechání stop, je dosaženo válcováním válečkem o šířce 1 ma hmotnost 125 kg. Také stojí za to přidat, že po dešti můžete chodit až po trávníku, když je dostatečně suchý.