Nástěnné sloupy

Základními prvky treláží a pergol jsou stožáry. Tyto sloupy nesou nejen svislá zatížení, ale také síly působící v horizontálním směru. Porastające pergole lub

Druhy zbraní

Vodovodní potrubí. Trubky pro zásobování vodou jsou vyrobeny z tlakové litinové trubky, pozinkovaná ocel nebo oboustranně pokryta bitumenem, azbestocementový a plastový ponor. Przewody wodociągowe stale czynne są ułożone

Přípravné práce

Malé zelené plochy lze stavět pomocí technických zařízení existujících v daném podniku, pokoje, sklady atd.. Větší zařízení však vyžadují řádnou organizaci staveniště spočívajícího v:
— tymczasowym ogrodzeniu terenu