ZPŮSOBY PROVÁDĚNÍ PRÁCE NA ZEMI, část 2

Nejjednodušší způsob přepravy zdecimované půdy je dozer nebo škrabka, protože tyto stroje pracují v pohybu. Oddělená půda se však přepravuje na různé vzdálenosti. Každý z nich musí používat nejhospodárnější dopravní prostředek. Například. pohyb země buldozerem je oprávněný 60 m, škrabka 60-100 m, sklápěče se obvykle používají k přepravě půdy na dálku 500-1000 m.

Správná organizace zajišťující kontinuitu jejich práce je při používání bagrů a sklápěčů velmi důležitá. Počet a nosnost sklápěčů by měla odpovídat kapacitě pracovního rypadla. Přepravní cesty nesmí kolidovat s pracovištěm jiných strojů. Při výběru dopravního prostředku byste měli pamatovat, že pohyb těžkých vozidel může na mnoha místech způsobit nadměrné zhutnění půdy.

Nábřeží lze vyrobit různými způsoby. Pro malé výškové rozdíly se nejčastěji používá vrstvený násyp.

tmp61a9-1

Vrstvy nanášené postupně buldozerem nebo škrabkou mají nízkou tloušťku a jsou těmito stroji současně zhutňovány. Tvarování vrstvy náspu umožňuje použití dalších strojů za účelem dosažení vysokého stupně zhutnění. Tam je nutné další zhutnění, tam, kde je dlouhodobé klesání země nevhodné nebo nepřijatelné.
Mnohem méně často (zejména v oblasti formování zelených ploch) používá se metoda formování bočního násypu. Spočívá ve vysypání dodané půdy na svah stávajícího terénu. Skládka sleduje svůj přirozený úhel sklonu a je obvykle do značné míry uvolněna po dlouhou dobu. Zhutnění půdy na takových svazích je obtížné, ale proveditelné.
Během formování násypů boční metodou mohou nastat různé nežádoucí pohyby zemských hmot. Pokud má povrch, který má být potažen, značný sklon, velmi často celá hmota násypu klouže po tomto povrchu.

tmp23ae-1

Tomu lze zabránit rozloženým tvarem zasypané plochy, zmenšení tloušťky násypu, snížení sklonu nově vytvořeného povrchu, zhutnění atd..

Pokud má vypouštěná půda malou soudržnost, pod tíhou násypu se může smykovat a sklouzávat dolů spolu s hmotou násypu.

tmp23ae-2Odříznutí a odstranění méně soudržné základny spolu s hmotou násypu.

Stříhání pak probíhá v konkávní rovině. Takové sesuvy půdy mohou být upřednostňovány zastavením dešťové vody tekoucí na povrchu nad svahem od okraje svahu. Voda nasáklá do země snižuje její soudržnost a vnitřní tření, což vede k sesuvu půdy. Lze tomu zabránit obdobně jako u sesuvů půdy a vhodným přívodem vody mimo sráz, např.. ,pomocí svahových žlabů nebo filtračního systému.