Tvrdé povrchy kurtu

Tvrdé povrchy, obzvláště neobohacené, takže štěrk a drcený kámen, vyrobené pro účely her, mají velmi podobné vnější vlastnosti jako broušené povrchy. Překonávají je snadnějším příjmem a vypouštěním přebytečné dešťové vody. Povrchová vrstva těchto vozovek by neměla být tvořena ostrými kamenivy, jako je drcený kámen a klíny, způsobující škrty, při pádech. Proto jsou přírodní agregáty pro tento účel lepší, jako tříděný štěrk a písek. Měli byste se také vyvarovat prachových materiálů, jako jílovité písky a kamenivo vyrobené ze snadno nositelných kamenů. Granulované kamenivo ze slínkových cihel se používá k vytvoření vrchní vrstvy tenisových kurtů, které dávají charakteristickou barvu.

Povrchy betonových dlažebních desek lze použít pro některé zábavní hry. Desky by měly být dobré kvality s rovným a hladkým povrchem a pečlivě uspořádané do jedné roviny bez vyčnívajících nebo snižujících okrajů.