Prvky obslužných programů

Prvky inženýrských sítí jsou kabely a instalace umístěné pod povrchem země. To jsou vodovodní potrubí, kanalizace, elektrický, telekomunikace, plyn, vytápění a odvodnění. Některé z těchto kabelů se mohou nacházet v oblasti dané zařízení. Jejich umístění by mělo být uvedeno na inventárních plánech, které slouží jako geodetické základy pro vývoj projektu a na technických návrzích zařízení.. Mohou být navrženy i jiné zbraně, to má být provedeno a mělo by být také jasně uvedeno na technickém projektu. Projektované sítě, např.. elektrický, mohou to být pobočky stávajících sítí. Některé stávající instalace, mp. tranzitní vodní potrubí, nelze použít k proškolení místní vodovodní sítě. V tomto ohledu rozhodují zaměstnanci těchto specializací; jsou také pověřeni přípravou instalačních návrhů.

Pro zahradníka zelených ploch- vědět, kde jsou kabely vedeny, je velmi důležité. Během zemních prací, zejména při změně výšky terénu, může existovat riziko zničení nebo poškození kabelu. Vysokonapěťové kabely mohou ohrozit životy pracovníků provádějících práce. Z těchto důvodů je nutné přesné označování těchto míst během prací.