PŘÍPRAVA STRÁNKY PRO ZEMNÍ PRÁCE, část 1

Zelené plochy se nacházejí v oblastech, které, dokud nejsou předány, lze použít různými způsoby. Pouze v několika případech mají tyto oblasti přirozenou, nepoškozenou a neznečištěnou půdu, co charakterizuje oblasti zemědělských nebo zahradnických plodin. Nejčastěji však způsob, jakým se používají, dokud nejsou uvedeny do konstrukce, vede ke kontaminaci nebo poškození půdy. Skládky jsou často určeny pro zelené plochy, sklady, a dokonce i skládky. Na tom závisí příprava takových míst pro zemní práce, zda budou na daném místě prováděny výkopy nebo násypy. Například není dovoleno provádět násypy na místech navrženého základu budov nebo prvků zahradní architektury, pokud jsou silné vrstvy půdy, volné nebo mírně soudržné materiály, např.. rašeliniště nebo skládky. Na těchto místech mohla být osada nábřeží poměrně velká, dlouhodobý a mohl by poškodit konstrukci. Příprava těchto ploch pro zemní práce závisí na plánovaném vývoji, obvykle však musí být tyto materiály odstraněny.
Na místech určených k pěstování rostlin by pod vrstvou pokryté zeminy neměly být žádné materiály, což by bránilo normálnímu růstu rostlin. Například ponechání staré nepropustné dlažby na místě v mělké hloubce, kde má být založen trávník, vždy má negativní dopad na jeho vzhled.