Terénní úpravy pozemku

V každém projektu je zachována stávající konfigurace (sochy) terénu. To není vždy možné, protože je často nutné přizpůsobit stávající topografii prostorovému a uměleckému pojetí projektu. O to obtížnější je zachování stávající konfigurace povrchu, čím bohatší je program rozestavěného objektu a bohatší reliéf dané oblasti. Nezbytné změny jsou zavedeny snížením nebo zvýšením různých částí areálu budoucího zařízení. Za tímto účelem se na určitých místech provádějí výkopy, a náspy v ostatních. Tyto práce se nazývají zemní práce. Práce spojené s prováděním výkopů budov, drahý, základy prvků zahradní architektury atd.. často nejsou zahrnuty do zemních prací.
Změny v topografii jsou navrženy s ohledem na jejich plastické a kompoziční hodnoty, mít na paměti, že zemní práce by měly vést k prostorovému a plastickému obohacení objektu. V důsledku výstavby násypů lze vytvořit dominantní kopce, hledisek, terasy, svahy a stěny, sáňkařské a sjezdovky, vyhlídkové kryty, větruodolný, akustické atd.. Výkop se často provádí kvůli formaci, zvětšování nebo prohlubování vodních nádrží. Výskyt výškových rozdílů vždy vede k lepšímu zobrazení dekorativní hodnoty různých rostlinných uspořádání.