Půdotvorné procesy

Půdotvorné procesy.

Půdotvorné procesy probíhají za specifických klimatických podmínek, na konkrétních mateřských horninách, pod wpływem określonej szaty roślinnej i prowadzą do ukształtowania się odpowiednich typów

Hydrosféra

Hydrosféra

Voda se na Zemi vyskytuje v mnoha podobách. Naplňuje přírodní nádrže (oceány, moře a jezera), umělé a vodní toky, což jsou místa vzniku skalních útvarů, po ich