Půdní profil

Půdní profil.

Výše popsané půdotvorné procesy vedou k postupnému rozvoji určitých zón v matečné hornině (takzvaný. genetické úrovně), probíhající rovnoběžně s povrchem půdy, A …

Úleva

Úleva

Úleva (úleva), tedy reliéf povrchu, obvykle ovlivňuje klimatické podmínky, jako: vlhkost vzduchu, teplota, rychlost větru nebo sluneční svit. Na zboczach o południowej wystawie jest zazwyczaj mniej wody

Biosféra

Biosféra

Vegetace hraje mezi živými organismy nejdůležitější roli při tvorbě půdy. Ovlivňuje vlhkostní poměry, klima a hromadění organické hmoty, protože odumřelé rostliny jsou vydatným zdrojem organické hmoty v půdě. …

Faktory formující půdu

Faktory formující půdu

Působení souboru fyzikálních faktorů, chemická a biologická přeměna hornin a jiných povrchových geologických útvarů na půdu se specifickými biogeochemickými a morfologickými vlastnostmi je půdotvorný proces. Za podstawowe