Druhy zbraní

Vodovodní potrubí. Trubky pro zásobování vodou jsou vyrobeny z tlakové litinové trubky, pozinkovaná ocel nebo oboustranně pokryta bitumenem, azbestocementový a plastový ponor. Przewody wodociągowe stale czynne są ułożone

Přípravné práce

Malé zelené plochy lze stavět pomocí technických zařízení existujících v daném podniku, pokoje, sklady atd.. Větší zařízení však vyžadují řádnou organizaci staveniště spočívajícího v:
— tymczasowym ogrodzeniu terenu

Technický projekt

Technický návrh je zpracován na základě schválených technických a ekonomických předpokladů a potřebných geodetických plánů.
Cílem vypracovaného technického návrhu je podrobně definovat úkoly a prvky stanovené v předpokladech. Projekt techniczny składa się