Čas

Čas

Čas je dalším půdotvorným faktorem. Čím déle je podloží ovlivňováno půdotvornými faktory, tím silněji prochází transformací. Wpływ czasu na zjawiska przebiegające w glebach