Tvrdé povrchy kurtu

Tvrdé povrchy, obzvláště neobohacené, takže štěrk a drcený kámen, vyrobené pro účely her, mají velmi podobné vnější vlastnosti jako broušené povrchy. Překonávají je snadnějším příjmem a vypouštěním přebytečné dešťové vody. Powierzchniowa warstwa

PODLAHA

Vrstva mulče je velmi účinná ochrana povrchu země. Materiál tvořící podestýlku může být: jehly, rašelina, drcená kůra, drcené větve, sekaná sláma atd.. Tloušťka vrstvy se může lišit v závislosti na použitém materiálu …