Lidské aktivity

Lidské aktivity.

Člověk svou ekonomickou činností ovlivňuje fyzikální procesy, chemické a biologické tvarování půdy, výhodným i nevýhodným způsobem. W warunkach wysokiej

Podnebí

Podnebí

Dalším faktorem ovlivňujícím zvětrávání hornin a vegetační kryt je klima. Klima se v různých částech zeměkoule liší: množství srážek, průměrná teplota, párování, wilgotnością powietrza

Odrůdy a druhy

Za předpokladu, že obecné zásady přípravy půdy a péče o rostliny jsou přídělovým zahrádkářům známy, omezena na podrobné informace o pěstování okrasných rostlin každé skupiny.

Konieczne jest natomiast wyjaśnienie w paru słowach