ZABEZPIECZANIE URODZAJNEJ WARSTWY GLEBY cz.1

Powierzchniową warstwę gleby wykształconą w normalnym procesie glebotwórczym, czyli warstwę akumulacyjną, nazywa się często warstwą urodzajną. Jej wartość dla uprawy roślin jest zawsze duża, choć może się wahać w dość znacznych granicach. Zależy to od jej grubości, zawartości materiału organicznego i ogólnej żyzności. Odtworzenie warstwy … Czytaj dalej

PRZYGOTOWANIE TERENU DO PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH cz.2

Pod nasypami o płaskich powierzchniach nie powinno się pozostawiać nadmiernie ubitych (nieprzepuszczalnych) powierzchni gruntu, ponieważ w miejscach tych może dochodzić do długotrwałego utrzymywania się wód opadowych, a to z kolei może utrudniać normalny rozwój roślinności. Nadmiernie zagęszczone grunty i różne nieprzepuszczalne warstwy w podłożu mogą uniemożliwiać podsiąkanie kapilarne wody gruntowej.… Czytaj dalej

PRZYGOTOWANIE TERENU DO PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH cz.1

Tereny zieleni sytuuje się na obszarach, które do czasu ich przekazania, mogą być w różny sposób użytkowane. Tylko w nielicznych wypadkach obszary te mają naturalną nie zniszczoną i nie zanieczyszczoną glebę, jaką charakteryzują się tereny upraw rolniczych lub ogrodniczych. Najczęściej jednak sposób ich użytkowania do czasu przekazania pod budowę prowadzi … Czytaj dalej