Procesy glebotwórcze

Procesy glebotwórcze.

Procesy glebotwórcze przebiegają w określonych warunkach klimatycznych, na określonych skałach macierzystych, pod wpływem określonej szaty roślinnej i prowadzą do ukształtowania się odpowiednich typów …

Hydrosfera

Hydrosfera

Na Ziemi woda występuje pod różnymi postaciami. Wypełnia zbiorniki naturalne (oceany, morza i jeziora), sztuczne oraz cieki wodne, które stanowią miejsca formowania się utworów skalnych stających się, po ich …