Profil glebowy

Profil glebowy.

Scharakteryzowane powyżej procesy glebotwórcze prowadzą do stopniowego wykształcania się w skale macierzystej pewnych stref (tzw. poziomów genetycznych), przebiegających równolegle do powierzchni gleby, a …

Rzeźba terenu

Rzeźba terenu

Rzeźba terenu (relief), czyli ukształtowanie powierzchni, zwykle wpływa na warunki klimatyczne, takie jak: wilgotność, temperatura, prędkość wiatru lub nasłonecznienie. Na zboczach o południowej wystawie jest zazwyczaj mniej wody …

Biosfera

Biosfera

Wśród organizmów żywych najważniejszą rolę w powstawaniu gleby ma roślinność. Wpływa na stosunki wilgotnościowe, klimatyczne i akumulację substancji organicznej, gdyż obumarłe rośliny stanowią obfite źródło materii organicznej w glebie. …

Czynniki kształtujące glebę

Czynniki kształtujące glebę

Działanie zespołu czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych przekształcające skały i inne powierzchniowe utwory geologiczne w glebę o określonych właściwościach biogeochemicznych oraz morfologicznych to proces glebotwórczy. Za podstawowe …

Powstawanie gleby

Powstawanie gleby

Gleby występują wszędzie tam, gdzie powierzchnia lądów jest pokryta roślinnością i zamieszkała przez żywe organizmy. Tam, gdzie żywych istot nie ma, nie ma również gleby. Przez pojęcie gleby