Czas

Czas

Czas jest kolejnym czynnikiem glebotwórczym. Im dłużej na skałę macierzystą działają czynniki glebotwórcze, tym silniejszym podlega przeobrażeniom. Wpływ czasu na zjawiska przebiegające w glebach …

Litosfera

Litosfera

Powierzchniowe utwory geologiczne, czyli głównie skała macierzysta, mają wpływ na powstające z nich gleby, w szczególności w pierwszych okresach ich powstawania. Zewnętrzna powłoka globu ziemskiego (litosfera) składa się z …