Budowanie piaskownic dla dzieci cz.2

Do budowy piaskownic często stosuje się cegłę klinkierową. Jej zaletami są trwałość, duża wytrzymałość, gładka powierzchnia i ładna barwa. Dzięki tym zaletom ścianki z cegły klinkierowej nie wymagają dodatkowej obróbki.

Często ścianki piaskownic wykonuje się z cegły wapienno-piaskowej. Jest ona jednak materiałem nasiąkliwym, łatwo ulegającym … Czytaj dalej

Budowanie piaskownic dla dzieci cz.1

Pasek jest materiałem bardzo chętnie używanym przez dzieci do zabawy. Jest on materiałem łatwo osuwającym się, zatem wymaga stosowania różnych sposobów umożliwiających utrzymanie go w jednym miejscu. Najprostsze piaskownice wykonuje się jatko płaskie skrzynie lub niewielkie zagłębienia w gruncie o krawędziach umocnionych płytami, krawężnikami itp. Podobne zadanie jak piaskowce mogą … Czytaj dalej

Place zabaw cz.3

Urządzenia do zabaw wykonuje się z rozmaitych materiałów, przy czym niektóre z nich są najchętniej stosowane, jak np. drewno. Takimi elementami zabawowymi z drewna są różne pnie, konary, kolce itp. pochodzące z usuwanych drzew. Wypróchniałe pnie mogą być z powodzeniem wykorzystywane jako wartościowe elementy wyposażenia placu zabaw. Najczęściej jednak urządzenia … Czytaj dalej

Place zabaw cz.2

Znane są specjalne ogrody, w których urządzano dział zwany robinsonadą. W dziale takim są zgromadzone znaczne ilości różnych materiałów budowlanych, przede wszystkim drewna. W robinsonadzie dzieci mogą wznosić różne konstrukcje organizując się w grupy i wzajemnie sobie pomagając. Ten rodzaj zabawy spotyka się we wszystkich ogrodach na święcie z ogromnym … Czytaj dalej

Place zabaw cz.1

Rodzaj i liczba urządzeń placów zabaw dla dzieci mogą być różne i zależą od wielu czynników takich jak: wiek użytkowników, przewidywany program, warunki miejscowe, jakość nadzoru nad obiektem itp.

Same urządzenia do zabaw dla dzieci mogą także być bardzo, różne, co wynika między innymi z różnorodności poglądów na temat ich … Czytaj dalej

PRZYSTOSOWANIA DLA ROŚLIN PNĄCYCH

Trejaże i pergole bardzo często służą za podpory dla różnych roślin pnących. Podobnie dobrymi miejscami dla pnączy są różne ściany, powierzchnie budynków i ogrodzenia. Drzewiaste rośliny pnące mają różną zdolność chwytania podpór i od tego zależy wykonanie odpowiedniego przystosowania, umożliwiającego rozrastanie się określonego pnącza w żądanym kierunku, lub dobór rośliny … Czytaj dalej