Nawierzchnie boisk z tworzyw sztucznych

Nawierzchnie specjalne. Są to nawierzchnie wytwarzane z różnych elastycznych tworzyw sztucznych, stosowane jako dywaniki grubości od kilku do kilkunastu milimetrów układanych na podłożach utwardzonych. Dywaniki te mogą być jednowarstwowe lub wielowarstwowe, przepuszczalne dla wody lub pełne. Można je wylewać na podłoże lub rozkładać prefabrykowany dywan. … Czytaj dalej

Nawierzchnie boisk z betonu

Nawierzchnie z betonu cementowego układanego na miejscu mają ograniczone zastosowanie ze względu na duży koszt, konieczność zachowania szczelin dylatacyjnych, które często naruszają jednolitość i gładkość powierzchni oraz trudności w naprawieniu uszkodzeń. Do wykonania niewielkich gładkich powierzchni jak tory do kręgli, pola mini-golfa, stoły ogrodowe do tenisa,, odpowiednio wygładzony beton jest … Czytaj dalej

Nawierzchnie boisk twarde

Nawierzchnie twarde, zwłaszcza nieulepszone, a więc żwirowo-tłuczniowe, wykonywane na potrzeby gier mają bardzo podobne właściwości zewnętrzne do nawierzchni gruntowych. Przewyższają je łatwiejszym przyjmowaniem i odprowadzaniem nadmiaru wód opadowych. Powierzchniowa warstwa tych nawierzchni nie powinna być wykonywana z kruszyw ostrych, takich jak tłucznie i klińce, powodujących skaleczenia, przy upadkach. Dlatego lepsze … Czytaj dalej

Nawierzchnie boisk gruntowe

Nawierzchnie gruntowe, nazywane często ziemnymi lub klepiskowymi, są najbardziej przydatne dla boisk sportowych, na których prowadzi się gry rekreacyjne oraz dla większości boisk do gier rozrywkowych. Łatwość wykonania nawierzchni gruntowych, nawet ulepszonych i stabilizowanych, oraz ich duża, oporność użytkowa to zalety, które przeważają nad ich niektórymi wadami.… Czytaj dalej