Nawierzchnie boisk twarde

Nawierzchnie twarde, zwłaszcza nieulepszone, a więc żwirowo-tłuczniowe, wykonywane na potrzeby gier mają bardzo podobne właściwości zewnętrzne do nawierzchni gruntowych. Przewyższają je łatwiejszym przyjmowaniem i odprowadzaniem nadmiaru wód opadowych. Powierzchniowa warstwa …

Nawierzchnie boisk

Warunkami decydującymi o wyborze nawierzchni do określonego rodzaju gry są:
— bezpieczeństwo przy upadkach (wymagana gładkość, elastyczność, a nawet miękkość),
— możliwość nagłej zmiany prędkości i kierunku (wymagana duża przyczepność)…

ŚCIÓŁKOWANIE

Warstwa ściółki jest bardzo skuteczną ochroną powierzchni gruntu. Materiałem tworzącym ściółkę mogą być: igliwie, torf, rozdrobniona kora, rozdrobnione gałęzie, pocięta słoma itp. Grubość warstwy zależnie od użytego materiału może wynosić …